Πόσο Κοστίζει η Εισαγωγή Καταχώρηση Προϊόντων σε E-Shop ; Και γιατί;;;

Πόσο Κοστίζει η Εισαγωγή Καταχώρηση Προϊόντων σε E-Shop ; Και γιατί;;;
by

Είναι γνωστή η συνεχής αύξηση των εμπορικών συναλλαγών και αγορών μέσω Internet σε επίπεδα διπλασιασμού ανά έτος. Αντίστοιχη όμως είναι και η αύξηση των επαγγελματιών που είτε δημιουργούν την ηλεκτρονική έκδοση του φυσικού τους καταστήματος, είτε ξεκινούν εξ αρχής την εμπορική τους δραστηριότητα μέσω διαδικτύου.

Τα παραπάνω δεδομένα δημιούργησαν μια αυξημένη ανάγκη στην αγορά για άμεση υλοποίηση κατασκευής ιστοσελίδων τύπου e-shop, γεγονός που δεν προβληματίζει καθώς υπάρχουν αρκετές λύσεις υλοποίησης (woocommerce, opencart, magento,..). Αντίστοιχη είναι και η ανάγκη για την καταχώρηση προϊόντων σε e-shop.

Ενδεχόμενο πρόβλημα μπορεί όμως να παρουσιαστεί στην εισαγωγή των προϊόντων σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Το πρόβλημα έγκειται στο ότι οι σημερινές ανάγκες παρουσίασης και προώθησης ενός προϊόντος είναι πολύ διαφορετικές απ’ ότι ήταν πριν από 5 ή και 10 χρόνια.

Στα παλαιότερα ηλεκτρονικά καταστήματα, ένας τίτλος, μια εικόνα και μια τιμή ήταν αρκετά για την παρουσίαση ενός προϊόντος, σήμερα όμως δεν αρκούν.

Δομή Σύγχρονου E-Shop & Απαιτήσεις SEO

Στις μέρες μας οι δυνατότητες που μας παρέχουν οι σύγχρονες ιστοσελίδες μπορούν να παρουσιάσουν ένα προϊόν, δίνοντας στον πελάτη πλειάδα πληροφοριών όπως τίτλο, μικρή περιγραφή, μεγάλη περιγραφή, κύρια εικόνα, gallery εικόνων, τεχνικά χαρακτηριστικά, video , εικόνα 360, κ.α. Σε αυτά έρχονται να προστεθούν και τα χαρακτηριστιστικά On-Page SEO που επιβάλλεται να προστεθούν ανά προϊόν, αν θέλουμε τα προϊόντα να εμφανίζονται σε καλή θέση στην μηχανή αναζήτησης Google, κατά την έρευνα του χρήστη με σχετικές λέξεις κλειδιά.

Έτσι καταλαβαίνετε ότι η καταχώρηση προϊόντων δεν είναι μια απλή διαδικασία που μπορεί εύκολα και γρήγορα να υλοποιήσει ένα απλός χρήστης, που έχει αναλάβει το Data Entry και θα σας εξηγήσω γιατί.

Κάθε ένα από τα παραπάνω πεδία πληροφοριών (τίτλος προϊόντος, περιγραφή,..) που περιλαμβάνει ένα eshop απαιτεί ειδική μεταχείριση, με σκοπό να κάνουν το προϊόν και ελκυστικό στον αγοραστή αλλά και φιλικό προς την μηχανή αναζήτησης Google (SEO)

Για παράδειγμα:

Ο Τίτλος του προϊόντος θα πρέπει να είναι μοναδικός, περιεκτικός, με λέξεις κλειδιά, έως 60 χαρακτήρες

Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι σε ακριβές μέγεθος για αποφυγή dynamic resize, υψηλής συμπίεσης και με συμπληρωμένα όλα τα meta tags.

Σε ένα σύγχρονο e-shop το κάθε προϊόν θα πρέπει να παρέχει στον πελάτη τις ακόλουθες πληροφορίες, οι οποίες θα πρέπει να είναι optimized for Search Engines και συγκεκριμένα:

Στοιχεία Προϊόντος Σύγχρονου eShop

Τίτλος Προϊόντος
Περιγραφικός, μοναδικός, με λέξεις κλειδιά και συγκεκριμένο μέγεθος

Μικρή περιγραφή
Περιορισμένο μέγεθος, περιληπτική, με λέξεις κλειδιά

Μεγάλη Περιγραφή
Αναλυτική, με λέξεις κλειδιά και συγκεκριμένο μέγεθος

Κωδικός
Μοναδικός και σχετικός με το προϊόν

Τιμή & Προσφορές
Το τρέχον κόστος όπως και η τιμή προσφοράς του προϊόντος

Tags
Περιορισμένο μέγεθος, περιληπτικά, με λέξεις κλειδιά

Κατηγορία
Περιορισμένο μέγεθος, περιληπτική, με λέξεις κλειδιά

Ειδικά Χαρακτηριστικά
Περιορισμένα στα απαραίτητα με δομή template

Φωτογραφία
Επαγγελματική από φωτογράφο ή image bank με συμπίεση ειδικού αλγόριθμου

Video
Τραβηγμένο με τα καταλληλα εργαλεία και φιλοξενία σε ιστοσελίδα τρίτου (YouTube, vimeo,..)

Κατάλογος PDF
Στημένος σχεδιαστικά επαγγελματικά και με φιλοξενία σε ιστοσελίδα τρίτων (slideshare, issue,..)

Και αντίστοιχα θα πρέπει να παρέχει στην μηχανή αναζήτησης google τα ακόλουθα στοιχεία.

Meta Title
Meta Description
Meta Keywords
Meta Tags
Meta Image Title
Meta Images Description
Meta Images Alt Description
SEO Permalinks

Υπολογισμός Κόστους Εισαγωγής Προϊόντων σε Eshop


Από την παραπάνω ανάλυση εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι η καταχώρηση προϊόντων σε eshop δεν είναι μια απλή διαδικασία και δεν πρέπει να λαμβάνεται ως απλή σε καμία περίπτωση. Αυτό γιατί, από την πληρότητα των στοιχείων που διαθέτει ένα προϊόν, εξαρτάται η μετέπειτα επιτυχία του στον τομέα των πωλήσεων. Αν ένα προϊόν δεν έχει πλήρη στοιχεία, δεν θα μπορέσει να είναι ελκυστικό στον πελάτη όπως και εάν έχει ελλιπή META στοιχεία, δεν θα μπορέσει να αναρριχηθεί στις υψηλότερες θέσεις του Google κατά την αναζήτηση του χρήστη με σχετικές λέξεις κλειδιά.

Η διαχείριση των πολλαπλών στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε προϊόν δίνει στην εισαγωγή μια ιδιαίτερη δυσκολία καθώς θα πρέπει να διαχειριστεί το περιεχόμενο με προσοχή πριν την εισαγωγή του.

Έτσι θα χωρίσουμε τα στοιχεία ενός προϊόντος σε δυο κατηγορίες σε «Έτοιμο Υλικό» και σε «Μη Έτοιμο Υλικό».

Έτοιμο Υλικό – (Προς Εισαγωγή)

Υλικό προς εισαγωγή θα ορίσουμε το υλικό αυτό που θα είναι έτοιμο προς καταχώριση και συγκεκριμένα: ένας φάκελος ο οποίος ενδέχεται να περιέχει έγγραφο word με όλα τα κατάλληλα κείμενα και με τις ενδεδειγμένες *SEO Προδιαγραφές Κειμένων. Φωτογραφίες στο μέγεθος που ορίζει το template με υψηλή συμπίεση. Αρχείο κειμένου που θα περιέχει όλα τα εξωτερικά links που σχετίζονται με το προϊόν (manual, κατασκευαστής προϊόντος, αντιπροσωπεία, Youtube, Slideshare, Issuu,…).

Μη Έτοιμο Υλικό – (Προς Δημιουργία)
Ως Μη Έτοιμο Υλικό ορίζουμε το υλικό που παρέχει ο πελάτης σε άναρχη μορφή, μη δομημένο και χωρίς επεξεργασία. Για παράδειγμα, εάν τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος έχουν αποσταλεί προς εισαγωγή στον κατασκευαστή ιστοσελίδας ή στον ειδικό των Data Entry με την ακόλουθη μορφή:

Τμήμα περιγραφής και τίτλου με email
Υπόλοιπο περιγραφής, αντιγραφή με Link από ιστοσελίδα τρίτου
φωτογραφίες με Link στο google image search
Τεχνικά χαρακτηριστικά από PDF σε ιστοσελίδα τρίτου
Video από YouTube για download ή ενσωμάτωση
Το παραπάνω περιεχόμενο θα χρειαστεί ειδική μεταχείριση καθώς θα πρέπει να συλλεχθεί από διάφορες πηγές και στην συνέχεια να μορφοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές προβολής και on-page seo. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί γνώση και χρόνος για την δημιουργία του περιεχομένου προς εισαγωγή γεγονός που ενδέχεται να αυξήσει το κόστος εισαγωγής.

Σενάρια Καταχώρησης Προϊόντων σε E-Shop και Κόστος Εισαγωγής

Σενάριο 1 (BASIC)

Το υλικό παρέχεται έτοιμο προς καταχώρηση στον κατασκευαστή του e-shop σε ψηφιακή μορφή και με την παρακάτω δομή:

Τίτλος Προϊόντος (κείμενο)
Μικρή περιγραφή (κείμενο)
Κωδικός (κείμενο)
Τιμή (κείμενο)
Κατηγορία (κείμενο)
Φωτογραφία (αρχείο)
** Κόστος εισαγωγής 2€ / προϊόν

Σενάριο 2 (ADVANCED)

Το υλικό παρέχεται έτοιμο προς καταχώρηση στον κατασκευαστή του e-shop σε ψηφιακή μορφή και με την παρακάτω δομή:

Τίτλος Προϊόντος (κείμενο)
Μικρή περιγραφή (κείμενο)
Μεγάλη Περιγραφή (κείμενο)
Κωδικός (κείμενο)
Τιμή (κείμενο)
Κατηγορία (κείμενο)
Ειδικό Χαρακτηριστικό (κείμενο)
Φωτογραφία (αρχείο)
Video (link)
Κατάλογος PDF (αρχείο)
** Κόστος εισαγωγής 3€ / προϊόν

Τα παραπάνω θα πρέπει να περιέχονται σε ένα αρχείο Word, με ένα αρχείο για κάθε προϊόν και στην παραπάνω δομή. Για κάθε προϊόν θα δημιουργηθεί ένας φάκελος ο οποίος θα περιλαμβάνει το αρχείο Word όπως και τις συνοδευτικές φωτογραφίες και pdf (αν υπάρχει). Στην συνέχεια θα αποσταλεί μέσω we-transfer, dropbox ή άλλης υπηρεσίας στον καταχωρητή.

Σενάριο 3 (ΝΟ HANDS)

Το υλικό θα εξαχθεί – δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή του eshop και συγκεκριμένα θα αποσταλεί από τον πελάτη με τυπική δομή (κείμενο, links, επισυνάψεις) σε email ή άλλο ηλεκτρονικό τρόπο. Το υλικό θα εξαχθεί από ιστοσελίδες τρίτων, αρχεία κειμένου, pdf, βιντεοσελίδες ή άλλες σχετικές πηγές μετά από συγκεκριμένες υποδείξεις του πελάτη. Στην συνέχεια οι πληροφορίες θα εισαχθούν ως προϊόντα στο eshop από τον κατασκευαστή του eshop.

** Κόστος εισαγωγής 7€ / προϊόν

Συμπεράσματα:
Η καταχώρηση προϊόντων σε eshop δεν είναι μια απλή διαδικασία data entry, την οποία θα την κάνει με ευκολία κάποιος γνώστης τυφλού συστήματος δακτυλογράφησης, περνώντας εκατοντάδες προϊόντα σε μικρό χρονικό διάστημα. Είναι μια διαδικασία που κρίνεται από το πόσο έτοιμο είναι το περιεχόμενο προς εισαγωγή, όπως και από τις ειδικές γνώσεις του καταχωρητή στην διαχείριση κειμένου, εικόνων και στοιχείων on-page seo. Έτσι το κόστος εισαγωγής είναι συνάρτηση της ποσότητας και ποιότητας του υλικού, όπως και με του χρόνου που θα χρειαστεί για την διαχείριση και τελικά εισαγωγή του περιεχομένου. Έτσι όλα συντελούν στον παρακάτω τύπο:

Ποσότητα περιεχομένου + Ποιότητα περιεχομένου + Χρόνος διαχείρισης περιεχομένου + Χρόνος εισαγωγής περιεχομένου = Κόστος Καταχώρησης Προϊόντος σε e-shop

Πόσο Κοστίζει η Εισαγωγή Καταχώρηση Προϊόντων σε E-ShopΠόσο Κοστίζει η Εισαγωγή Καταχώρηση Προϊόντων σε E-Shop

* SEO Προδιαγραφές Κειμένων ορίζονται οι μορφοποιήσεις που θα πρέπει να δεχθεί το κείμενο έτσι ώστε να είναι φιλικό προς την μηχανή αναζήτησης Google, φέροντας τις κατάλληλες μορφοποιήσεις όπως bold σε λέξεις κλειδιά, τίτλοι Η1, Η2, Η3, μέγεθος παραγράφων, θέσεις συνδέσμων, κ.α.

** Τα κόστος βασίζεται στο μέσο χρόνο (εργατοώρα) που χρειάζεται για να εισαχθεί ένα προϊόν στο eshop. O χρόνος μειώνεται όταν το υλικό είναι έτοιμο προς καταχώριση, ενώ αντίστοιχα αυξάνεται όταν πρέπει να δημιουργηθεί, ανατρέχοντας σε διάφορες πηγές και επεξεργαζοντας το με άλλες εφαρμογές εκτός ιστοσελίδας όπως Photoshop, illustrator, MS Word, κ.α.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ, ΚΛΙΚ ΕΔΩ !!

 

Please follow and like us:
Pin Share

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.